ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วันพุธที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
0%
01

ปวช.2
16%
50319

ปวช.3
4%
15342

ปวส.2
0%
1347

รวม
7%
661009

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
100%
11

ปวช.2
100%
319319

ปวช.3
100%
342342

ปวส.2
100%
347347

รวม
100%
10091009