ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
26%
113431

ปวช.2
33%
52156

ปวช.3
23%
96416

ปวส.1
11%
21195

ปวส.2
9%
29314

รวม
21%
3111512

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
94%
403431

ปวช.2
81%
126156

ปวช.3
97%
402416

ปวส.1
84%
163195

ปวส.2
89%
278314

รวม
91%
13721512